تیر 30, 1398 اخبار ایمن رستاک / اخبار و مقالات / مقالات بدون دیدگاه

عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین کارگزاران استان قزوین با استان آذربایجان غربی در نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 98/4/28 توسط کارگزار فن بازار شرکت فناوری آذر ایمن رستاک.