تیر 30, 1398 اخبار ایمن رستاک / اخبار و مقالات / مقالات بدون دیدگاه

بازدید از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید تور فناوری 1 روزه بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید و نخستین نمایشگاه الکامپ
تور فناوری 1 روزه بازدید از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید و بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ از مجموعه شرکت های پارک علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه توسط شرکت آذر ایمن رستاک کار گزار فن بازار استان آذربایجان غربی